Urethane Blog

Covestro Aniline Investment

November 1, 2018

Covestro investeert 300 miljoen euro in Antwerpse haven

“The German chemical company Covestro is building a new factory in the port of Antwerp for the production of aniline, a building block for insulation materials.

The start-up of the factory is scheduled for 2022. How many additional jobs the investment yields is still unclear. For the Antwerp chemicals cluster, it is the third major announcement in a few weeks. This month, Borealis announced that it would allocate 1 billion euros for the construction of a new propylene plant. Nippon Shokubai opened a new production line for superabsorbent polymers (diaper filling) that same day.

Covestro is now investing in an expansion of aniline production. This is a building block for MDI, which in turn is a basic raw material for polyurethane foam. This foam, for example, finds its way into insulation materials for buildings and for refrigerators. Last year, MDI was still in the spotlight because a shortage of the goods caused huge price spikes and delays at many construction sites. Recticel, which processes polyurethane in insulation and mattresses, also saw its profit margin collapse.
Crucial role

Covestro is known as the inventor of polyurethane and has been number one in that market for 80 years. ‘Antwerp plays a crucial role in Covestro’s production network’, according to a press release. At the same time, Covestro is also expanding its MDI plant in Spain, while expansion plans are also on the table in the US and China. These investments are necessary to keep up with market growth. ‘The MDI market will grow by 5 percent per year in the long term’, it sounds.

Covestro was created in 2015 when Bayer split off its chemical division. The company has a market value of more than 10 billion euros and has a thousand employees in Belgium.
World Cup football

In Antwerp, Covestro also produces polycarbonate grains. This is a plastic that can withstand high temperatures and has applications in cars (panoramic roofs, headlamps), smartphones (window for flashlight function), and dialysis filters. In Tielt the company makes polycarbonate sheets for traktor windows, carports and cockpit aircraft.

Covestro also developed the football for the past World Cup in Russia with Adidas. The layer of polyurethane provides, among other things, the necessary elasticity so that the ball quickly takes back its perfect round shape in a staircase.”

Het Duitse chemiebedrijf Covestro bouwt in de Antwerpse haven een nieuwe fabriek voor de productie van aniline, een bouwsteen voor isolatiematerialen.

De opstart van de fabriek is voorzien voor 2022. Hoeveel extra jobs de investering oplevert, is nog onduidelijk. Voor de Antwerpse chemiecluster is het de derde grote aankondiging in enkele weken tijd. Deze maand kondigde Borealis nog aan 1 miljard euro uit te trekken voor de bouw van een nieuwe propyleenfabriek. Nippon Shokubai opende diezelfde dag een nieuwe productielijn voor superabsorberende polymeren (luiervulling).

Covestro investeert nu in een uitbreiding van de anilineproductie. Dat is een bouwsteen voor MDI, dat op zijn beurt een basisgrondstof is polyurethaanschuim. Dat schuim vindt bijvoorbeeld zijn weg naar isolatiematerialen voor gebouwen en voor koelkasten. MDI stond vorig jaar nog in de schijnwerpers doordat een tekort aan het goedje voor enorme prijspieken en vertraging op vele bouwwerven zorgde. Ook Recticel, dat polyurethaan verwerkt in isolatie en matrassen, zag zijn winstmarge daardoor inzakken.

Cruciale rol

Covestro staat te boek als de uitvinder van polyurethaan en is al 80 jaar nummer één in die markt. ‘Antwerpen speelt een cruciale rol in het productienetwerk van Covestro’, klinkt het in een persbericht.  Tegelijkertijd breidt Covestro ook zijn MDI-fabriek in Spanje uit, terwijl ook in de VS en China expansieplannen op tafel liggen. Die investeringen zijn nodig om de marktgroei bij te benen. ‘De MDI-markt zal op lange termijn met 5 procent per jaar groeien’, klinkt het.

Covestro ontstond in 2015 toen Bayer zijn chemiedivisie afsplitste. Het bedrijf heeft een beurswaarde van ruim 10 miljard euro en telt in België een duizendtal werknemers.

WK voetbal

In Antwerpen produceert Covestro ook polycarbonaatkorrels. Dat is een kunststof die bestand is tegen hoge temperaturen en toepassingen heeft in auto’s (panoramische daken, koplamper), smartphones (venster voor zaklampfunctie),  en dialysefilters. In Tielt maakt het bedrijf polycarbonaatplaten voor traktorramen, carports en cockpits vliegtuigen.

Covestro ontwikkelde tevens met Adidas de voetbal voor het voorbije WK voetbal in Rusland. Het laagje polyurethaan zorgt onder andere voor de nodige elasticiteit waardoor de bal bij een trap snel terug zijn perfect ronde vorm aanneemt.

https://www.tijd.be/ondernemen/chemie/covestro-investeert-300-miljoen-euro-in-antwerpse-haven/10063480.html