The Urethane Blog

Foam Fire in Czech Republic

Fire in Chrastava. | Photo: HZS LK
The fire was located at 5:25 p.m. Traffic on the railway line was stopped for several hours due to safety reasons. It is already restored in slow motion. “During the intervention, eleven attack currents were conducted and almost a hundred firefighters intervened here.

The laboratory from Kamenice did not measure increased
concentrations of any toxic substances in the air,” said Jakub Sucharda, a spokesman for the fire brigade. The damage was preliminarily estimated at 100 million crowns.


Based on the information provided by the structural engineer, it is forbidden to enter the building. A special remote-controlled HUDDIG loader from the Zbiroh Embassy arrived at the site, which will export material in front of the building, where it will then be extinguished. Firefighters stay on site overnight for 6 units. Firefighters will eliminate hidden fires. At night, the units spread out. During Saturday, an investigation into the
cause of the fire will begin, during which investigators from the Fire and Rescue Service and the Police of the Czech Republic will be present. The incident went without injury.


A chemical laboratory from Kamenice came to the event to monitor the air around the scene. The voluntary unit of the village of Cvikov monitors the area of ​​the Lužická Nisa river up to the village of Chotyně. Firefighters on site cooperated with environmental representatives.


It is a fire in the plant of Grupo Antolino, which in Chrastava focuses on production with chemical processes – specifically it produces polyurethane foam. The company also uses the premises as a logistics center for the storage of input material and finished production, for the production of spare parts and repackaging of loose components. The locals are said to have been warned not to ventilate. This applies to Chrastava, Stráž
nad Nisou and other nearby villages.


The fire affected the production hall together with the storage premises in which the production of polyurethane products took place. A representative of the municipality of Chrastava arrived at the place. Approximately 100 people were evacuated from the site and left the building on their own.
The information has already been confirmed to Deník by Jakub Sucharda, spokesman for the Fire and Rescue Service of the Liberec Region (HZS LK).

“It burns in the industrial area in Chrastava. It is a special degree of fire alarm, because polyurethane boards are burning. The chemical laboratory is already on its way to the site. There are currently 17 fire brigades involved. “Sucharda said.


A remote-controlled loader was called from the Zbiroh Rescue Service. Before the arrival of the troops, all persons were evacuated. The number of intervening units hasincreased to 21 on the spot.

https://www.denik.cz/nehody/chrastava-pozar-20210226.html

Plameny pohltily Grupo Antolin v Chrastavě. Škoda vyšplhala na 100 milionů korun
26.2.2021
aktualizováno 26.2.2021
Vodseďálek
Petr Vodseďálek
Kolářová
Zuzana Kolářová

/FOTO,VIDEO/ Silný dým a plameny šlehaly z průmyslového objektu v Chrastavě. Viditelné byly na několik stovek metrů. V okolí požáru bylo slyšet výbuchy.
Požár v Chrastavě. lupa-plusKliknutím zvětšíte

Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii
7 fotografií v galerii ›

Požár v Chrastavě. | Foto: HZS LK

Požár byl lokalizován v 17:25 hodin. Provoz na železniční trati byl z důvodu bezpečnosti na několik hodin zastaven. Ve zpomaleném režimu je již obnoven. “Během zásahu bylo vedeno jedenáct útočných proudů a zasahovala zde bezmála stovka hasičů. Laboratoř z Kamenice nenaměřila zvýšené koncentrace žádných jedovatých látek v ovzduší,” řekl tiskový mluvčí hasičů Jakub Sucharda. Škoda byla předběžně odhadnuta na 100 milionů korun.

Na základě informací poskytnutých statikem je zakázáno vstupovat do objektu. Na místo se dostavil speciální dálkově ovládaný nakladač HUDDIG ze ZÚ Zbiroh, který bude vyvážet materiál před budovu, kde bude následně dohašen. Hasiči zůstávají na místě přes noc v počtu 6 jednotek. Hasiči budou likvidovat skrytá ohniska. V noci se jednotky prostřídají. Během soboty začne vyšetřování příčiny požáru, při které budou přítomni vyšetřovatelé hasičského záchranného sboru a Policie ČR. Událost se obešla bez zranění.

K události se dostavila chemická laboratoř z Kamenice monitorující ovzduší v okolí místa zásahu. Dobrovolná jednotka obce Cvikov sleduje oblast toku Lužické Nisy až do obce Chotyně. Hasiči na místě spolupracovali se zástupci životního prostředí.
Zdroj: Youtube

Jde o požár v závodu společnosti Grupo Antolino, která se v Chrastavě soustřeďuje na výrobu s chemickými procesy – konkrétně vyrábí polyuretanovou pěnu. Areál společnost využívá také jako logistické centrum pro skladování vstupního materiálu a hotové výroby, pro výrobu náhradních dílů a přebalování volných komponentů. Místní obyvatelé už prý dostali upozornění, aby nevětrali. Týká se to Chrastavy, Stráže nad Nisou a dalších obcí v blízkosti.

Požárem byla zasažena výrobní hala společně se skladovacími prostory, ve které probíhala výroba polyuretanových výrobků. Na místo se dostavil zástupce obce Chrastava. Z místa bylo evakuováno přibližně 100 osob, kteří opustili budovu samovolně.

Informaci už Deníku potvrdil Jakub Sucharda, mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (HZS LK). “Hoří v průmyslovém areálu v Chrastavě. Jde o zvláštní stupeň požárního poplachu, protože hoří polyuretanové desky. Chemická laboratoř je už na cestě na místo. Aktuálně tady zasahuje 17 hasičských jednotek. V rámci mezikrajské výpomoci zde zasahují i jednotky ze Středočeského kraje se speciálním zařízením,” řekl Sucharda.

Ze Záchranného útvaru Zbiroh byl povolán dálkově ovládaný nakladač. Před příjezdem jednotek proběhla evakuace všech osob. Počet zasahujících jednotek se na místě zvýšil na 21. “Hasiči zasahují vnitřní i vnější zásahovou cestou, připravujeme zásah po střešní konstrukci,” informoval mluvčí HZS LK Sucharda.

U JSDHO Chrastava je zřízeno stanoviště pro plnění lahví dýchací techniky pro zasahující. Provoz na železnici nebyl prozatím obnoven.

Hasiči monitorovali situaci i z výšky za pomocí dronu. “Místo události je rozděleno na 4 úseky – 3 úseky, ve kterých probíhá hašení a dále 4. úsek, ve kterém je zřízeno stanoviště pro čerpání hasební látky,” vysvětlil mluvčí HZS LK. Podle starosty Chrastavy Michaela Canova by lidé neměli větrat.
Zdroj: https://www.denik.cz/nehody/chrastava-pozar-20210226.html